Gående udviklings-seminar, teambuilding el. netværksarrangement

Otto Scharmer, Søren Kierkegaard, Gandhi og Steve Jobs har alle gjort det til en del af 'organisationens' liv.

At afsætte en hel dag sammen med kollegaer til at vandre og samtale.

Nu inviteres du og din organisation (og evt. udvalgte interessenter og inspirationskilder) også til at gå......forrest en hel dag.

Mon ikke I på et tidspunkt skal planlægge et leder-, afdelings-, eller bestyrelsesseminar? Eller en visions- el. udviklings-proces?

Ring på 2010 2001 eller skriv og hør, hvordan jeg kan hjælpe jer med gå i Steve Job, Scharmer, Gandhi og Kierkegaards fodspor!

Det gående seminaret giver bl.a.:

  • En dybere proces og struktur til en fornyelses-proces
  • Inspiration til at komme dybere og videre
  • Øvelser undervejs, der inddrager mere af helheden og skaber bedre commitment
  • En handlingsrettet afrunding

Vi har designet og afvikler seminarer for en lang række organisationer - se bl.a. cases for Dansk Bank og Albertslund kommune.

I bestemmer selv hvor dybt, bredt, højt I vil gå.

Jeg har i samarbejde med lokale destinationer udviklet en særlig rute i Nordsjælland, som vi kan levere som "pakke-løsning". Jeg skræddersyer også løsninger lokalt, hvor I måtte befinde jer.

En ting er sikkert: mine erfaringer og redskabskasse kan bringe jer ud af boksen og ind i og frem til det væsentlige. Jeg har 15 års erfaring at trække på i forhold til at designe en proces, som skaber værdi for jer.

Kontakt mig for en uforpligtende snak om, hvornår og hvordan i kan bringe det vandrende seminar ind i jeres organisation. En gammel vin, som bl.a. har været med til at forny Apple, Teori U, filosofien og Indien!

Kontakt Carsten Ohm på email eller tlf. 2010 2001.