At være - i bevægelse - i vandring og lytning - sammen - og opdage fremtiden.

.

.

.

.

.

.