Coaching, Mentor- el. Partnerskab

Rådgivningen består ofte af en kombination af:

 • Lytning
 • Spørgsmål
 • Udfordring
 • Inspiration
 • Personlig/team opbakning.

Rådgivningen kan efter behov foregå som gå ture, sms-spørgsmål eller pr. telefon.

Sessions kan efter behov og aftale have en varighed fra 15 min. til en hel dag - og afregnes løbende.

Mit bidrag kan bestå af:

 • "Find modet! - og gå i gang med fremtiden" (foredrag).
 • Heldags seminar (opstarts-/fast årligt- seminar).
 • Coaching/dialog-spil skræddersyet til partnerskabet.
 • Inspirationsfilm skræddersyet til partnerskabet.
 • Adgang til progressive samarbejdspartnere og strategiske målgrupper/netværk
 • Styregruppe- eller bestyrelsesmedlemskab i partnerskabet.
 • Mentorskab forløb for udvalgte personer/teams.

Partnerskaber opstår og afklares gennem indledende samtaler, hvor intention, behov og rammer afklares for en første tidsafgrænset periode (min. 2 år).

Står du/I overfor en udfordring eller et projekt, hvor I gerne vil invitere en erfaren samarbejdspartner med som kan tilføre ny inspiration, metoder, energi, perspektiver og adgang til nye netværk. En samarbejdspartner, der har mange års erfaringer med at arbejde med det personlige, organisatoriske og samfundsmæssige som naturlige og integrerede størrelser og potentialer. Så kontakt mig gerne for en uforpligtigende samtale.

Såvel Mentorskab- og Partnerskabs-modellen giver adgang til vores 12 år opsamlede og forsat opdaterede U-viden og U-værktøjskasse. Hvis du/I eller andre der involveres, er ønske om, at blive "gratis" efteruddannet i U-tilgangen undervejs gennem vores 'learning by doing & reflection'-tilgang, så er det en mulighed. I begge modeller kan samarbejdet også ske uden nogen form for eksplicit introduktion til U-tilgangen.

Se cases på de to modeller her

Jeg har særlig interesse, kompetence og netværk indenfor følgende udviklings-områder:

 • Udvikling af nye partnerskaber, serviceydelser, produkter og løsninger
 • Formulering af vision, strategi eller nyt forrretningsområde.
 • Omsættelse og forankring af beslutninger, politiker eller organisationsændringer i en afdeling eller medarbejdergruppe.
 • Fornyelse af organisationskulturen eller måden, man griber tingene an på.

Jeg har særlig interesse, baggrund og netværk indenfor følgende fokusområder:

 • Den finansielle sektor
 • Forsknings-, uddannelses- og kultursektoren
 • By og 'vandkants'-Danmark
 • Klima
 • Fødevarer

Hvis du/din organisation befinder dig/jer i en situation, hvor I er nysgerrig på at starte et nyt projekt eller partnerskab, så kontakt mig gerne for en uforpligtigende samtale på 2010 2001 eller info@carstenohm.dk